Καλάθι

Καθαρισμοί Βιομηχανικών Χώρων
21/11/2016
Show all

Καθαρισμοί Γραφείων

Για τη σωστή εφαρμογή καθαρισμού των γραφείων, χρησιμοποιούμε υλικά και επίπεδα συστήματα καθαρισμού από μικροΐνες, ικανά να δεσμεύουν και τους μικρότερους κόκκους σκόνης. Τα υλικά αυτά σε συνδυασμό με την εφαρμογή χρωματικού κώδικα και τη σωστή εκπαίδευση του προσωπικού, αποτρέπουν μολύνσεις και προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό.