Διαχειρίσεις κτιρίων στην Πάτρα


...και τώρα ο χρόνος παύει να είναι χρήμα…

Με πολυετή εμπειρία στον τομέα διαχειρίσεων και δυνατό σύμμαχο την εξειδίκευση και την οργάνωση που μας διέπει, μέσα από μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε κτιρίου, από την μηχανογραφική έκδοση κοινοχρήστων μέχρι τη φροντίδα των αναγκαίων επισκευών.

Εσείς δεν έχετε να σκεφτείτε τίποτα άλλο από το να μας εμπιστευτείτε. Έπειτα δε χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα. Δίνουμε ολοκληρωμένες λύσεις στις πιο προσιτές τιμές, με αυστηρά επιλεγμένο τεχνικό προσωπικό και συνεργάτες. Με αυτό τον τρόπο η εικόνα του κτιρίου σας αλλάζει!

…από σήμερα ο χρόνος σας είναι κέρδος!

Με εργασίες που αφορούν τον επιμερισμό και την είσπραξη των κοινοχρήστων δαπανών, την εξόφληση των λογαριασμών της πολυκατοικίας αλλά και την επέμβαση σε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, είμαστε δίπλα σας για να σας προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας στις πιο προσιτές τιμές.

Ενδιαφέρεστε για διαχείριση;

Γνωρίζετε ότι...

Οι κοινόχρηστες δαπάνες της πολυκατοικίας επιμερίζονται βάσει του πίνακα αναλογισμού του κτιρίου. Σε αυτόν αναγράφεται πιο επί της χιλίοις ποσοστό αντιστοιχεί σε κάθε διαμέρισμα για τις κοινόχρηστες δαπάνες, τις δαπάνες ασανσέρ, τις δαπάνες ιδιοκτητών και πολλές φορές για ειδικές δαπάνες. Τέλος στον κανονισμό του κτιρίου αναγράφεται αν υπάρχει κάποια έκπτωση στα κλειστά διαμερίσματα και το ποσοστό αυτής.
Οι πολυκατοικίες που κατασκευασθήκανε μετά το 1985 υποχρεωτικά θα πρέπει να εφαρμόζουν τον νόμο 1512/1985 για τον υπολογισμό των δαπανών θέρμανσης. Οι συντελεστές επιβαρύνσεως κάθε διαμερίσματος απορρέουν από τον Πίνακα κατανομής θέρμανσης τον οποίο υποχρεωτικά έχει συντάξει ο μηχανολόγος μηχανικός του κτιρίου. Ο τύπος που εφαρμόζεται είναι: {fi x ei + Ωi x ei / Σ (Ω i x ei ) x {1 – Σ (fi x ei )}} x Π όπου ei και fi είναι συντελεστές επιβάρυνσης του διαμερίσματος, Ωi οι ώρες θέρμανσης και Π το ποσό των καυσίμων σε ευρώ.
Για τις πολυκατοικίες που κατασκευασθήκανε μέχρι το 1985, για τον υπολογισμό της θέρμανσης υπολογίζονται τα χιλιοστά θέρμανσης του πίνακα αναλογισμού, οι ώρες των διαμερισμάτων και ένα ποσοστό παγίου επί της εκατό της αξίας του πετρελαίου, το οποίο καλούνται να πληρώσουν όλοι βάσει χιλιοστών, είτε έχουν χρησιμοποιήσει θέρμανση είτε όχι. Το ποσοστό αυτό ορίζεται από τον κανονισμό του κτιρίου ή αν όχι από την συνέλευση των ιδιόκτητων. Ο τύπος υπολογισμού αφού αφαιρεθεί το ποσοστό παγίου είναι: {(Χλ x Ωρ) / (ΣΧλ x ΣΩρ)} x Π όπου Χλ = χιλιοστά διαμερίσματος, Ωρ= ώρες διαμερίσματος, ΣΧλ= Συνολικά χιλιοστά κτιρίου, ΣΩρ Συνολικές ώρες κτιρίου και Π το ποσό των καυσίμων σε ευρώ.
Εάν η θέρμανση είναι κεντρική δεν υπάρχει δηλαδή αυτονομία, επιμερίζεται βάσει του πίνακα χιλιοστών της πολυκατοικίας στον οποίο αναγράφονται τα χιλιοστά θέρμανσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κλειστά διαμερίσματα έχουν έκπτωση στην θέρμανση σε ποσοστό επί της εκατό, το οποίο ορίζεται από τον κανονισμό του κτιρίου. Ο τύπος που εφαρμόζεται είναι (Χλ / Σχλ) x Π όπου Χλ = χιλιοστά διαμερίσματος, ΣΧλ= Συνολικά χιλιοστά κτιρίου και Π το ποσό των καυσίμων σε ευρώ.
Στην αυτόνομη θέρμανση με ωρομετρητές δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή τιμή ανά ώρα κατανάλωσης γιατί το ποσό που πληρώνει το κάθε διαμέρισμα δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες του διαμερίσματος αλλά και από τις ώρες των υπόλοιπων διαμερισμάτων, καθώς και από το ποσό των καυσίμων. Έτσι, ποτέ δεν μπορεί το κόστος της ώρας να είναι σταθερό, αλλά μεταβάλλεται σύμφωνα με τις ώρες των άλλων διαμερισμάτων (Σ(Ωi x ei)) και την αξία των καυσίμων σε ευρώ (Π).