Καλάθι

Anti-graffiti
21/11/2016
Καθαρισμοί διαμερισμάτων
21/11/2016
Show all

Καθαρισμοί χώρων υγιεινής

Οι χώροι υγιεινής αποτελούν περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας καθαρισμού και απολύμανσης. Στην Αχαϊκή Διαχειριστική εφαρμόζουμε εξελιγμένα συστήματα καθαρισμού, που σε συνδυασμό με την εφαρμογή προϊόντων απολύμανσης και απόσμησης εξασφαλίζουν στους πελάτες μας άριστα αποτελέσματα και πραγματική καθαριότητα σε βάθος.